La ĉielo estas tio kio troviĝas super la horizonto, ĉar sub la horizonto troviĝas la tero. Tiele estas tiam kiam la horizonto ŝajnigas la linion senfine kurantan dekstren kaj maldekstren. Tamen oni scias, ke ne estas tiele, ĉar la horizonto ne estas la linio aperta kaj ne kuras senfine, nek dekstren nek maldekstren. La horizonto estas la linio fermita, nenecese ronda, ĉar ekzemple ĉi tie ĝi fermas sin en ortangulon. Se la ortangulo kuŝas, do se ĝi estas en pozicio horizontala, tiam estas facile indiki kie troviĝas SUPER – tamen se la ortangulo staras aŭ leviĝas, tiam estas malfacile indiki SUPER. Enkaze de tute vertikala pozicio de la ortangulo SUPER, same kiel SUB, estos preskaŭ la samo kiel ANTAŬ kaj MALANTAŬ. Sed ĉi tie ankaŭ alia prepozicio kaptas nian atenton – EN – kaj surprizegas nin per jenaj fundamentaj demandoj:
Ĉu la ĉielo estas super Liberlando aŭ en Liberlando?
Se la ĉielo estas en Liberlando kaj super Liberlando, ĉu ĝi estas unu sama ĉielo aŭ ĉu ili estas du malsamaj ĉieloj?
Se estas la ĉielo en Liberlando, tiam ĝi sendube estas la ĉielo liberlanda – ĉu la ĉielo liberlanda estas iu parto de la ĉielo ĝenerale, same kiel iu Maro estas parto de iu Oceano (tiam oni devus ekkonsideri tiujn vortojn kiel nomojn kaj skribi majuskle)?
Kiukolora estas la ĉielo en Liberlando? Ŝajnas ke plejofte ĝi estas blanka, kaj se ĝi estas blanka kaj se ĝi estas en, tio signifas ke ĝi trapenetras Liberlandon, do ĝi estas ĉie, kaj el tio rezultas, ke Liberlando estas en la ĉielo ....... la ĉielo estas en Liberlando kaj Liberlando estas en la ĉielo – ĉu ne?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaj multaj aliaj tiaj demandoj.
Vere surprizaj, mirigaj kaj mirindaj.
Ĉu respondoj estas same surprizaj, mirigaj kaj mirindaj?
Mirige ravaj aŭ mirige seniluziigantaj?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ĉu la ĉielon en Liberlando povus kovri nuboj?
Kiaj nuboj fluas tra liberlanda ĉielo?
Plejofte senformaj, aŭ havantaj neniun specifan formon, sed ĉiumomente povas formiĝi en iu ajn estaĵo fluganta aŭ flosanta aŭ fluanta aŭ ŝvebanta.....